Vores elever er vigtige for fremtiden

af Rasmus Klemmensen27. september 2018

Den teknologiske udvikling buldrer fortsat afsted, og vi har i dansk erhvervsliv travlt som aldrig før. Vi designer og producerer konkurrencedygtige produkter, som bliver efterspurgt af både nationale og internationale virksomheder. Det er godt for væksten og for vores betalingsbalance. Danmark er lige nu i en af de længste perioder i historien med højkonjunktur. Ledigheden er ligeledes lav og ser fortsat ud til at falde, hvilket betyder, at flere og flere kommer i beskæftigelse. Alt burde jo være i den skønneste orden, men…

Vi står også overfor en fremtidig udfordring, som allerede nu viser sine klør. Selvom ledigheden falder, er i dag flere og flere virksomheder, som må takke nej til opgaver, fordi de simpelthen ikke har hænder nok. Det er især IT-branchen, som oplever en ubalance i udbud og efterspørgslen af kvalificeret arbejdskraft, og det bliver ikke mindre i fremtiden. Det vurderes, at IT-branchen alene kommer til at mangle 19.000 medarbejdere i 2030.

Det er derfor alarmerende, at der hvert år står en god håndfuld mennesker, som har svært ved at finde en elevplads. Ved årsskiftet stod lidt over 10.000 elever uden en elevplads, og det er både dyrt for Danmark og for de virksomheder, som ikke investerer i de unge talenter, da vi både nu og i fremtiden skal bruge de ekstra hænder til at drive væksten. 

 

Indgreb fra regeringen
Manglende elevpladser er ikke noget nyt, hvorfor regeringen i 2016 indgik en trepartsaftale som et forsøg på at komme de manglende elevpladser til livs. Målet med aftalen er at få danske virksomheder til at ansætte flere elever, som skal ske gennem en økonomisk model med straf/bonus, hvis man enten ansætter nok eller for få elever. 
 Der er umiddelbart både fordele og ulemper ved denne aftale. På den ene side gives et håndgribeligt økonomisk incitament til de danske virksomheder om at ansætte flere elever, men på den anden side kan den økonomiske håndsrækning også være et dårligt udgangspunkt for et godt elevforløb i en virksomhed. Det kræver nemlig, at virksomhederne investerer både tid og penge i deres elever, så de får de nødvendige kompetencer og en god elevtid. Derfor skal der være tid og plads til, at eleverne kan få råd og sparring, og at de samtidig får lov til at arbejde med relevante opgaver. 

 

Flexfone investerer i elever
Vi ser ikke selv denne trepartsaftale som en motivation, da vi fra start har haft en klar strategi om at investere i elever. Og det er ene og alene på baggrund af, at vi ser en række fordele i at få engagerede og motiverede elever ind i vores organisation som et stærkt modspil til de mere garvede medarbejdere. Det har vi nu nydt godt af i flere år, hvor vi har haft mere end otte elever ansat.


 

Vi har hørt vores direktør Lars Aagaard om, hvordan han ser vores arbejde med eleverne, og hvorfor han synes det er vigtigt, at vi giver dem en ekstra god elevtid. 

"Hos os får eleverne lov til at programmere fra den første dag, de er her, og sådan er det vist ikke alle steder. Vi ser det som en styrke at have elever, der lærer at bruge de programmeringssprog, som vi bruger. Eleverne er en vigtig del af vores organisation, hvor de også lærer at samarbejde med erfarne medarbejdere fra både vores kommunikations-, kundeservice- og salgsafdeling. Det skaber en stærk dynamik, som er med til at løfte vores produkt".

"I mine øjne hyrer alt for mange virksomheder kun erfarne medarbejdere med flere års erfaring, som kan bidrage fra dag ét. De glemmer dog de mange fordele, der er ved at have elever, som er videbegærlige, påvirkelige, ivrige, idérige og motiverede" - udtaler Lars Aagaard.

Lars tilføjer, at med investering af tid og ressourcer i vores elever, får vi meget engagerede medarbejdere, som helt naturligt får et stærkt tilhørsforhold til vores virksomhed. Det er med til at give mere loyale medarbejdere, som ønsker at bruge flere år af deres karriere hos os. Vi har derfor ingen interesse i, at vores elever stopper hos os efter endt elevtid.

 

Eleverne har et medansvar
Vi gør, hvad vi kan for at give eleverne en god tid, men vi kræver samtidig også, at de selv tager ansvar for deres tid hos os. Der er en vis grad af frihed under ansvar inden for nogle rammer, som vi har fastsat. Vi ønsker, at vores elever udvikler sig i en bestemt retning, men vejen dertil skal de selv være med til at definere. På den måde tror vi, at vi får udlært de rette medarbejdere med de rette kompetencer, som vi kan få endnu større glæde af i fremtiden.  

 

Vi stiller også krav til uddannelsesinstitutionerne 
Virksomhederne har ikke det fulde ansvar, der ligger nemlig også et medansvar hos erhvervsuddannelser om at udlære dygtige og arbejdsmarkedsparate elever, som er klar til at lære og dygtiggøre sig ude på arbejdspladserne. Vi har derfor hørt Praktikchef Marianne Klitgaard Würtz fra Aarhus Tech om, hvordan hun ser deres rolle som uddannelsesinstitution. 

”Vores mission som erhvervsskole er at sikre, at erhvervslivet får den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for her og nu og i fremtiden. Men det er hos virksomhederne, at eleverne udvikler deres erhvervsfaglige kompetencer og fx bliver de dygtige IT-specialister, erhvervslivet efterspørger. Vi siger, at 75 % af det, de skal lære, det lærer de ude i virksomhederne, for der ved man præ­cist, hvad der er brug for. I IT-verdenen går udviklingen så hurtigt i de enkelte brancher, at de bliver specialister på hver deres felt, og det stiller store krav til deres evne til at uddanne, rekruttere og fastholde de unge it-specialister” - fortæller Marianne Klitgaard Würtz.

 

Budskabet herfra er derfor klart. Vi skal blive bedre til at ansætte elever i danske virksomheder. Vi skal ikke se eleverne som en udgift, men som en investering, som kommer alle til gode nu og i fremtiden!

Mest Læste nyheder

Arkiv